UPOZNAJTE

Napuštena naselja
u Hrvatskoj

Do sada smo posjetili 45 "gradova duhova" od 150 koliko ih je trenutno u Hrvatskoj, fotografirali ih, odredili GPS koordinate te prikupili podatke o stanovnicima od prvog do posljednjeg popisa stanovništva…

Gradovi duhova Hrvatske

O projektu
U okviru projekta Gradovi duhova Hrvatske, željeli smo istražiti i statistički obraditi dostupne podatke o napuštenim naseljima u Hrvatskoj za sada s naglaskom na Primorsko-goransku županiju. „Gradove duhova“, odnosno napuštena mjesta potrebno je razlikovati od „bivših naselja“ koja su administrativno pripojena nekom drugom naselju.
Primorsko-goranska županija je prva uzeta u obradu zbog činjenice da se u njoj nalazi čak 45 „gradova duhova“ što čini 30% od njihovog ukupnog broja (150) te zbog činjenice da je sjedište udruge u navedenoj županiji, ali i zato što su odobrena djelomična sredstva za provedbu projekta od strane PGŽ-a.
VIŠE O PROJEKTU >

Predstavljamo

Gradove duhova
VIŠE >

Gradovi duhova u brojkama

150
Gradova duhova u RH
45
Posjećenih naselja
5730
Prijeđenih kilometara
0
Viđenih duhova

Partneri na projektu

Gradovi duhovA
Primorsko-goranska županija
Srednja škola Delnice

 © INO PRO - Udruga Inovativni projekti. Sva prava pridržana.